Velkommen til webhotelltester.com, uavhengig anmeldelse av webhotell. Vi anmelder webhotell fra 12,5 NOK/måned og oppover, med bra vilkår for ulike behov.

Lær deg HTML

Bokstavene HTML står for HyperText Markup Language og er en måte å presentere tekst, bilder etc. på Internet. Alt du behøver for å lage en egen hjemmeside er en tekstbehandler som Word, NotePad eller liknende.

Tagger
Beskrivelsen av hjemmesiden gjøres med ulike HTML-kommandoer, såkalt tagger (tags på engelsk), hvilket markeres med < >. For å kunne avgjøre hvor en funksjon/tekst begynner og slutter finnes det en starttagg < > og en sluttagg</>. Selve funksjonen/teksten angis inne i taggen.  Tagger angis alltid i par, og det må (nesten) alltid finnes en sluttagg som ”stenger” en starttagg.

Fundamentet i et HTML-dokument

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Tittelen på din hjemmeside</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Her skriver du inn all kode og tekst for hjemmesiden .

</BODY>

</HTML>

Strukturen ovenfor må alltid finnes i et HTML-dokument i akkurat rett orden for at siden skal kunne vises på Internet. Tittelen vil synes aller øverst i webleseren når din hjemmeside vises.

Et bra tips når du lager din hjemmeside er å tegne opp strukturen på papir først, så du vet hvor på sidens tekst, lenker og bilder skal plasseres. Spar din førsteside som index.html.

Formattering
Med HTML kan du formattere tekst på samme måte som i et ordbehandlingsprogram. Omgi teksten med ulike tagger for å få ønsket effekt.

<B></B>        Fetstil
<I></I>        Kursiv
<U></U>        Understreket

Man kan også kombinere flere kommandoer.
<B><I>Jeg vil ha fet kursiv tekst!!</B></I>  –  Jeg vil ha fet kursiv tekst!!
<I>Jeg vil ha <B>bold</B> i fetstil.</I> – Jeg vil ha bold i fetstil .

Font
Beskrivelsen av hvordan din tekst skal se ut gjøres i taggen <FONT>. Størrelse, farge og typesnitt legges til som attributt i denne taggen.

SIZE=”..”        Tekststørrelse (1-7)
COLOR=”#..”        Tekstfarge
FACE=”..”        Typesnitt

Tekststørrelsen angis med et siffer 1-7. Farge angis i hexkode basert på RGB. Les mer om det her: http://sv.wikipedia.org/wiki/RGB.

Alle attributter kan legges i samme tagg:
<FONT  SIZE=”4″ COLOR=”#FF0000″ FACE=”Arial”>Denne tekst er rød, i størresle 4 og har typesnittet Arial.</FONT> – Denne teksten er rød, i størrelse 4 og har typesnittet Arial.

Stykker, rubrikker og bilder
Rubrikker genereres med bokstaven H og et siffer  mellom 1-6 for størrelsen på rubrikken, der 1 er største og 6 er minste størrelse.  For å lime inn et bilde, angis bildets navn: eksempelvis ”Bildenavnet.jpg” , som attributtverdi. Det du må tenke på når det gjelder bilder er å angi det EKSAKTE filnavnet og søkeveien til bildet, ellers vises det ikke.

<P></P>        Markerer et stykke i en tekst.
<BR>            Radbrudd. Behøver ingen slutt-tagg.
<H1></H1>          Rubrikk (1-6)
<IMG SRC=”..”>    Lime inn bilde

Tabeller
For å få en fin strukturert side er det enklest å legge inn tekst og bilder i en tabell, der <TR> skaper en rad og <TD> en celle.

<TABLE>
<TR> //Rad 1   <TD>Celle 1 på rad 1</TD> <TD>Celle 2 på rad 1</TD>   </TR> //Rad 1 avsluttes
<TR> //Rad 2   <TD>Celle 1 på rad 2</TD> <TD>Celle 2 på rad 2</TD>   </TR> //Rad 2 avsluttes
</TABLE>

Tabellattributt:
WIDTH=”..”        Tabellbredde angis i prosent eller punkter.
HEIGHT=”..”        Samme gjelder høyden.
BORDER=”..”        Ramme rundt tabellen. Tykkelsen angis i punkter (siffer)
CELLPADDING=”..”    Øker avstanden mellom cellene.
CELLSPACING=”..”    Øker plassen mellom innholdet i cellen og cellekanten.

Justering
ALIGN=”..”        center, right, left

ALIGN justerer tekst, bilder, tabeller etc utfra ønskemål. Du kan sentrere alt innhold på din hjemmeside igjennom å legge ALIGN=”center” i BODY-taggen.

Bakgrunn og lenkefarger
Bakgrunnsfarge, tekst- og lenkefarge definieres allerede i BODY-taggen. Alle farger angis med hexkode. Se her http://tommy.tommy-jonsson.se/color.htm for ulike fargekoder.

BGCOLOR=”#..”    Bakgrunnsfarge på siden.
TEXT=”..”        Farge på brødteksten.
LINK=”..”        Farge på ubesøkte lenker.
ALINK=”..”        Farge på lenker når du klikker på dem.
VLINK=”..”        Farge på besøkte lenker.

Eksempel:
< BODY BGCOLOR=”000000″ TEKST=”#000099″ LINK=”#006600″ ALINK=”FF0033″ VLINK=”#FFFF00″>
Du kan også bruke et bilde som bakgrunn.

BACKGROUND=”..”    Gir bakgrunnsbilde. Filnavnet angis som attributtverdi.

Eksempel:
<BODY BACKGROUND=”Bildenavnet.jpg”>

Lenker
<A></A>        Lenke
HREF=”..”        Peker på hvor lenken skal gå

Lenke til annen hjemmeside:
<A HREF=”www.facebook.com”>Denne lenken går til Facebook!</A> – Denne lenken går til Facebook!
Lenke til email:
<A HREF=”mailto:micke.mus@hotmail.com”>Mail meg!</A> – Mail meg! (Når man klikker på lenken åpnes brukerens e-postklient.)
Lenke til intern side:
<A HREF=”side2.htm”>Se neste side!</A> – Se neste side!  (Lenken går til den siden som du har døpt til side2.htm på din hjemmeside. Glem ikke å angi riktig søkevei!)

Du har nå grunnlaget for å skape din egen hjemmeside.
Lykke til!


Sett karakter Lær deg HTML, hva syns du?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bli først med å sette karakter!)
Loading...
Artikler - Uavhengige anmeldelser av Webhotell. Copyright webhotelltester.com 2010.

Hva syns du om Lær deg HTML? Skriv en anmeldelse.